AİDAT BORÇLARININ YAPILANMASI HAKKINDA
Tarih: 19.07.2018| Okunma Sayısı: 534

 

 

18.05.2018 gün ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10. maddesinin 11. ve 12. fıkraları uyarınca, avukatların baroya olan aidat borçları yapılandırmaya tabi kılınmıştır. Buna göre;

 

31/3/2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde, bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan (18.05.2018 tarihine kadar), baro aidatlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31.07.2018 tarihine kadar), kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

 

Bu düzenlemeden yararlanılabilmesi için, Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31.07.2018 tarihine kadar) baroya başvurulması şarttır. Bu düzenlemede yer alan süre ve şekilde kısmen veya tamamen aidat borçlarının ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

 

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen avukatların, kanunda belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

 

Yasa hükmü uyarınca, bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.

 

 

 

 

AİDAT BORÇLARINIZI: ADLİYE İÇİ BARO KALEMİNDEN, MERKEZ BARO KALEMİNE, BARONET http://31.186.23.90/gaziantep/login VE DENİZBANK G.ANTEP ŞB. TR51 0013 4000 0122 9945 1000 01 BANKA HS.TEMMUZ AYI SONUNA KADAR YATIRABİLİRSİNİZ.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Kasım 2018><<
Kasım 2018
 PSÇPCCP
442930311234
45567891011
4612131415161718
4719202122232425
48262728293012
493456789

21.11.2018
AV. BEKTAŞ ŞARKLI
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.