GAZİANTEP ADLİ YARGI VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Tarih: 27.12.2018| Okunma Sayısı: 293

T.C.

         GAZİANTEP ADLİ YARGI VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

            Konu      : Duruşma saatleri planlamasındaki hataların adil yargılanma hakkını ihlal eden sonuçları hakkında .

Yargının kurucu unsuru olan avukatların meslek örgütü olarak, tarafımıza iletilen pek çok sayıda şikayetin ortak noktasını oluşturan bir konuda Başkanlığınıza başvurma gereği doğmuştur.

Adil, aleni ve şeffaf bir yargılama sürecinin en önemli araçlarından biri olan “duruşma”ların yapılışına dair pek çok sayıda şikâyet, uygulamadaki hatalı yaklaşım nedeniyle davacı yurttaş/kurumlar ile temsilcileri avukatlar açısından ciddi bir sorunun varlığını göstermektedir.

Adli yargı mercileri tarafından belirli bir günde yapılan duruşmaların tümünün veya bir kısmının aynı saate verilmesi ve buna göre ilgililerine bildirim yapılması, davacı kişi/kurum temsilcileri ile yargının kurucu unsuru olan avukatların saatlerce duruşma sırası beklemesine sebep olmaktadır.

Kendilerine bildirilen saatte duruşma salonuna gelen avukatlar, bu şekilde aynı saatte çok fazla sayıda duruşma verilmesi nedeniyle, saatlerce duruşma sırasının kendilerine gelmesini ve adalet arayışını dillendirmeyi beklemek zorunda kalmaktadırlar.

Avukatın, aynı gün, bir başka yargı organında, örneğin ağır ceza mahkemesinde, idari yargıda veya yüksek yargı organında duruşması olduğunda, diğer duruşmalara katılması imkansız hale gelmektedir.  Bu durumda, avukat meslektaşımızın, çaresiz olarak, diğer duruşmasına mazeret sunması, yargılamanın gereksiz bir şekilde uzamasına, bir başka müvekkilinin işinin aksamasına sebep olmaktadır. Bu süreç, zincirleme bir şekilde yargı etiği ve adil yargılanma hakkının ihlalini getirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde, aleyhine en fazla ihlal kararı çıkan başlıklardan birisi “adil yargılanma hakkının ihlali” olup, bunda da makul sürede yargılama yapılamaması ilk sıradadır.

 

 

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun 18.01.2012 tarih ve 31 sayılı kararında, yurttaşlar ve barolardan gelen şikâyetler üzerine, duruşma saatleri konusunda azami özen ve hassasiyetin gösterilmesi gerekliliği tüm yargı camiasına iletilmiştir. Anılan Genel Kurul kararında, Anayasa’nın hukuk devleti ilkesini içerir 2 inci maddesi, hak arama hürriyeti başlıklı 36 ıncı maddesi ve 141 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “adil yargılanma hakkı” başlıklı 6 ıncı maddesine atıf yapılarak, duruşma saatlerinin aynı saate verilmesinin tüm bu temel ilkelerin ihlali anlamına gelen hatalı bir uygulama olduğu açıkça vurgulanmış ve

“...duruşmada bulunması istenilen tüm kişilerin iş, öğrenim, sağlık, ulaşım ve benzeri durumları gözetilerek, emek ve mesai kaybına veya mağduriyetlere sebebiyet vermeyecek şekilde duruşma saatlerinin belirlenmesi ile tespit edilen bu duruşma saatlerine uyulması konusunda azami çaba ve gayret gösterilmesi..”

istenilmiştir.

Avukatları ve davacı asilleri dışlamayan bir yaklaşımla son derece kolay bir uygulama değişikliği anlamına gelecek, duruşma listesinin hazırlanması sırasında, her bir dosya için makul bir süre öngörülerek sonraki duruşma saatinin belirlemesinin yapılması ile çözülebilecek bu sorun ile ilgili Baromuz her tür katkı ve desteği sunmaya hazırdır.

 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

  Gaziantep Barosu Başkanı

 Av. Bektaş ŞARKLI

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2019><<
Haziran 2019
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

27.06.2019
AV. BEKTAŞ ŞARKLI
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.