Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları
Tarih: 15.08.2017| Okunma Sayısı: 464

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Bilirkişilik Daire BaşkanlığıGÜNLÜDÜR

Sayı : 87844950-650.01.5.2017/E.129/15352 15/08/2017

Konu : Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık

Alanları

DAĞITIM YERLERİNE6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit etmek amacıyla bir çalışma grubu oluşturulmuş olup yürütülen çalışmalar sonucunda bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarının belirlenmesine yönelik taslak çalışma tamamlanmıştır.

Bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerinin oluşturulmasında belirlenen temel ve alt uzmanlık alanları esas alınacak olup taslak çalışma (EK-1) ilişikte sunulmuştur. Öte yandan, Bilirkişilik Kanununun “Bilirkişiliğe başvuru, seçilme usulü ve sicile kayıt” başlıklı 11 inci maddesine göre bölge kurulu bilirkişilik başvurularını değerlendirirken şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçecektir. Bu nedenle belirlenen temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin sahip olmaları gereken niteliklerin neler olması gerektiğinin de belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu itibarla;

Bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarının belirlenmesine dair taslak çalışma hakkında görüş, değerlendirme ve önerilerin ekte gönderilen “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form”a (EK-2) uygun olarak,

Taslak çalışmada belirlenen temel ve alt uzmanlık alanlarına göre başvuruda bulunacak bilirkişilerin niteliklerinin belirlenmesinde bu niteliklerin neler olabileceği ve nasıl belirlenebileceği hususunda görüş ve önerilerin de ekte gönderilen forma (EK-3) uygun olarak doldurulmak suretiyle en geç 25/08/2017 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini, ayrıca bilirkisilik@adalet.gov.tr adresine elektronik ortamda iletilmesini arz/rica ederim.e-imzalıdır

Erdinç YILMAZ

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür V.

Ek:

1- EK-1 Taslak Çalışma (24 sayfa)

2- EK-2 Form(1 sayfa)

3- EK-3 Form (1 sayfa)Dağıtım:


-Yargıtay Başkanlığına (Genel Sekreterlik)

-Danıştay Başkanlığına (Genel Sekreterlik)

-İçişleri Bakanlığına

(Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı)

(Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı)

- Adli Tıp Kurumu Başkanlığına

-Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına

-Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına

- Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlıklarına

-Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına

-Cumhuriyet Başsavcılıklarına

-Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına

- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

- Kamu İhale Kurumu Başkanlığına

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığına

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna

- Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına

- Mesleki Yeterlilik Kurumuna

- Türk Akreditasyon Kurumuna

-Türkiye Barolar Birliğine

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine

-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine

-Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler

Odaları Birliğine

-Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna

-Türk Tabipleri Birliğine

- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne

- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne

- Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne

- Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne

- Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne

- Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne

- Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne

- Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne

- Ege Üniversitesi Rektörlüğüne

- Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne

- Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne

- Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne

- Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne

- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne

- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne

- Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne

- Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne

- Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne

- Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne

- Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğüne

- Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne

- Adana Barosu Başkanlığına

- Ankara Barosu Başkanlığına

- Antalya Barosu Başkanlığına

- Bursa Barosu Başkanlığına

- Erzurum Barosu Başkanlığına

- Gaziantep Barosu Başkanlığına

- İstanbul Barosu Başkanlığına

- İzmir Barosu Başkanlığına

- Samsun Barosu BaşkanlığınaEK FORMLAR

EK-2 

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE

KULLANILACAK FORM

 

 

Taslağa İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler

 

 

Teklif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Eylül 2018><<
Eylül 2018
 PSÇPCCP
35272829303112
363456789
3710111213141516
3817181920212223
3924252627282930
401234567

24.09.2018
AV. İSKENDER KAHRAMAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.