Kategoriler

17.05.2021

Özet
:

HELP KURSU

Avrupa Konseyi ve Gaziantep Barosu işbirliği ile çevrimiçi ortamda “Mülteci ve Göçmen Çocuklar” konulu HELP kursu düzenlenecektir.

Kurs hafta içi mesai saatlerinde düzenlenecek 90 dakikalık bir açılış toplantısı ile başlayıp devamında katılımcıların kendi çalışma planlarına göre istedikleri saat ve günlerde devam edebilecekleri şekilde tasarlanmıştır.

 

Katılımcıların ortalama haftada bir saat ayırarak 2 aylık bir sürede kursu tamamlamaları beklenmektedir.

 

Eğitim sonunda kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara Gaziantep Barosu ve Avrupa Konseyi logolu birer sertifika düzenlenmektedir.

 

Avrupa'daki Mülteci ve Göçmen Çocukları Koruma Konusunda Avrupa Konseyi Eylem Planını uygulayan faaliyetlerin bir parçası olarak tasarlanan bu kurs ;

*Avrupa Konseyi Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP; www.coe.int/help) kapsamında, Avrupa Konseyinin ilgili bölümleri ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Avrupa Konseyinin Göç ve Mülteciler Özel Temsilciliği personeli ile yakın işbirliği içerisinde HELP metodolojisi (http://www.coe.int/en/web/help/help-training-methodology) kullanılarak geliştirilmiştir.

*Kurs etkileşimli bir şekilde tasarlanmış olup bilgi, beceri ve değerlerin yeterli şekilde kazanılmasını sağlamak için çeşitli pratik alıştırmalar içermektedir.

*Uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku çerçevesinde kritik konuların nasıl ele alındığını açıklamakta ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilgili içtihadını sunmaktadır.

*Hukuk ve ilgili diğer alanlardaki meslek profesyonellerinin mülteci ve göçmen çocukların korunması alanındaki mevcut standartlar hakkındaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve günlük işlerinde uygulamalarını sağlamaktadır.

*Kurs içeriği 7 modülden oluşmaktadır ;

1- Yasal çerçeveye giriş (mülteci ve göçmen çocukların özel hakları; refakatsiz çocuklar; aile birleşimi ve kalıcı çözümler; gözaltına alternatifler; idari işlemler)

2- Çocuk dostu prosedürler (çocuğun üstün menfaatinin değerlendirilmesi; çocukların belirlenmesi; bilgiye erişim; kabul koşulları; vasi tayini; yasal temsil; iltica ve göç prosedürlerine erişim; (zorunlu) çocukların iadesi)

3- Tutuklamaya alternatifler (yasal çerçeve; çocuk göçmenlerin tutuklanmasına alternatifler; güvenlik önlemleri ve standartlar)

4- Aile birleşimi (aile birleşiminin önemi; uluslararası ve Avrupa standartları; mülteci ve göçmen çocuklara ilkelerin uygulanması)

5- Sosyal haklar ve entegrasyon (yeterli yaşam standartları; eğitim; güvenli çalışma; sağlık; entegrasyon ve kalıcı çözüm)

6- Velayet (yasal çerçeve; bir vasinin zamanlaması ve atanması; izleme ve şikayetler; gönüllü ve profesyonel vasiler; vasiler ve yasal temsilciler; vasiler için prensipler)

7- Yaş değerlendirmesi (yasal çerçeve; şüphenin ilgili lehine yorumlanması; müdahaleci olmayan ve bütüncül yaş değerlendirme prosedürleri; yasal çözümler)

 

Kurs için koordinasyon sağlamak üzere Gaziantep Barosu üyesi Avukat Zehra SAĞLAM görevlendirilmiş olup,katılmak isteyen Gaziantep Barosuna kayıtlı avukat ve stajyer avukatların 17 Mayıs 2021 saat 17:00’ye kadar zehrasaglam@hotmail.com e -posta adresine ad-soyad,cep telefonu e –posta adresi ve avukat/stajyer avukat bilgilerini aşağıdaki formatta iletmeleri gerekmektedir.

 

Katılımcı Bilgisi

Adı –Soyadı :

Cep Telefonu :

E-Posta :

Avukat/Stajyer

Avukat :

17.05.2021
İSTASYON CAD.TİCARET SARAYI KAT:2 ŞAHİNBEY GAZİANTEP
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X