Kategoriler

08.09.2021

Özet
:

DUYURU NO:2021/41
 

Konu: "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik Taslağı" hakkında.

 

KVKK’nun ilişikte yer alan kararı neticesinde (EK-1) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve ekleri (EK-2)  duyurumuz ekinde gönderilmektedir.

 

Birliğimizce hazırlanacak görüşe esas olmak üzere Taslak hakkındaki Baronuz görüşlerinin  9 Eylül 2021 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :

1-) KVKK’nun Kararı,

2-) “Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik Taslağı" ve ekli belgeler.

08.09.2021
İSTASYON CAD.TİCARET SARAYI KAT:2 ŞAHİNBEY GAZİANTEP
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X