Kategoriler

02.11.2023

Özet
:

DUYURU NO:2023/74
 

Konu: Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. maddesinin İptal Kararının Usulden Bozulduğu hakkında.

İlgi: Türkiye Barolar Birliğinin 07.09.2022 günlü 2022/62 sayılı duyurusu.

İlgide kayıtlı duyurumuzda Danıştay 8. Dairesinin 27.04.2022 tarih E.2018/3442, K.2022/3149 sayılı kararı ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. maddesinde yer alan “İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet vermek isterse, ikinci avukat işi kabul etmeden önce, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermelidir.” hükmünün oyçokluğu ile iptaline karar verildiği ile sözü edilen iptal kararına karşı temyiz kanun yoluna başvurulduğu hususu bildirilmişti.

Birliğimiz temyiz talebi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, iptal kararını davanın sonucundan, davacıyı şikayet eden avukatın etkilenecek olması nedeniyle, işbu davanın ilgili avukata ihbarı gerektiği gerekçesi ile usulden bozmuş ve dosyayı yeniden bir karar vermek üzere Daireye göndermiştir.

Açıklanan hukuki durumu Barolarımızın bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımla sunarım.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek: Yargı Kararı

Resim
15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon