Kategoriler

SPOR KOMİSYONU

Spor Komisyonu Başkanı 

Av.Necati Ağırman                    0532 415 77 40

Spor Komisyonu Yazmanı

Av. Serhat Çiçek                       0541 951 25 53

                                                                                                                                 Kabul Tarihi :Y.K./27/07/2022

GAZİANTEP BAROSU
SPOR KOMİSYONUYÖNERGESİ

Kuruluş

Madde 1 - Avukatlar arası her türlü spor faaliyetlerini yürütmek, sporun gelişmesi ve ilimiz sathına yayılmasını sağlamak amacıyla ve bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde etkinlik göstermek üzere “Gaziantep Barosu Spor Komisyonu” kurulmuştur.

Amaç

Madde 2-Bu yönergenin amacı;Gaziantep Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan Spor Komisyonunun kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 3 - Bu yönerge Gaziantep Barosu Başkanlığınca düzenlenecek olan her türlü spor etkinlik ve organizasyonlarında, bu etkinlik ve organizasyona, bireysel ve topluca (takım halinde) katılacak olan avukatların, tüm spor branşlarındaki takımlarını,oyuncularını, teknik direktör, antrenör, temsilci, yönetici ve diğer görevliler ile hakem ve gözlemcilere ilişkin katılım, etkinlik usulleri ile Gaziantep Barosu Başkanlığı Spor Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Komisyonun Görevleri

Madde 4 - Gaziantep Barosu Başkanlığı Spor Komisyonunun görevleri şunlardır:

Avukatlar arası her türlü spor faaliyetlerini yürütmek, avukatlar, hukukçular ve barolar arası şehrimizde turnuvalar düzenlemek, organizasyon ve programlar yapmak, avukatlar arasında sporun gelişmesi ve ilimiz sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, talimatlar çıkarmak, kararlar almak ve uygulamak üzere Yönetim Kurulu’na sunmak.

İlimizde spor faaliyetleri ile Türkiye geneli müsabakalar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almak.

İlimizde sporla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,Federasyonlar tarafından hazırlanan oyun kurallarına ve statülere riayet etmek,düzenlenen turnuvalarda ulusal ve uluslar arası spor kuralları ile her türlü spor talimatının uygulanmasını sağlamak ve Baromuz avukatlarını spor ile ilgili konularda yurt dışında ve yurdumuzda temsil etmek.

Spor hukukunun ve spor etik kurallarının gelişmesine katkıda bulunmak ve bu konuda eğitim çalışmaları yapmak ve seminer düzenlemek,

Düzenlenecek her türlü spor faaliyeti ve turnuvalara katılacak takımların, oyuncuların, hakemlerin, yöneticilerin, teknik yönetici ve antrenörlerin,masör oyuncu temsilcileri ve müsabaka organizatörleri ile diğer tüm ilgililerin Gaziantep Barosu Başkanlığı Spor Komisyonu tarafından konulan düzenleme ve talimatlara uymalarını sağlamak.

Hukukçular arasında spor yapma bilincini geliştirerek, spor aracılığı ile barolar ve avukatlar arasındaki ilişki ve mesleki dayanışmayı en üst düzeyde gerçekleştirmek.

Komisyon ve Yürütme Kurulunun Oluşumu

Madde 5-

Gaziantep Barosu Başkanlığı Spor Hukuku Komisyonu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından “oyuncu sayıları gözetilerek” avukatlar arasından seçilir.

Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak komisyonda yer alır.

Komisyon Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az 9 üyeden oluşur.Komisyonun görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyon üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan ve bir yazman seçerek Gaziantep Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Başkan ve yazmanın görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyon Alt Çalışma Grupları

Madde 6- Gaziantep Barosu Başkanlığı Spor Hukuku komisyonu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu çeşitli alt çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.

Spor Oyunları Yürütme Kurulu

Madde 7-Gaziantep Barosu Başkanlığı Spor Komisyonu en az yılda bir düzenlenecek olan spor oyunlarının organizasyonunu yapmak üzere kendi aralarından bir kişiyi spor oyunları genel sorumlusu tayin eder ayrıca “Turnuva Yürütme Kurulu” nu oluşturur. Spor oyunları genel sorumlusu turnuva yürütme kuruluna başkanlık eder.Komisyon üyelerinden veya komisyon üyeleri dışından ihtiyaca göre değişecek sayıda üye ile yürütme kurulu oluşturulur.Genel sorumlu ve turnuva yürütme kurulu Gaziantep Barosu Başkanlığı Spor Komisyonu tarafından konulan düzenleme ve talimatlar doğrultusunda hareket eder.

Spor Oyunları Disiplin Kurulu

Madde 8-

Düzenlenecek spor oyunları organizasyonu süresince ortaya çıkabilecek uyuşmazlık ve disipline ilişkin cezai soruşturma ve karar gerektiren her türlü olay ile ilgili karar almak üzere bir disiplin kurulu oluşturulur.

Disiplin kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden ve yedek üyeler Gaziantep Barosu Başkanlığı Spor Komisyonu tarafından atanır.

Kurulun 3 asil üyesi aralarında toplanarak bir üyelerini başkan seçerler.

Asil üyenin katılmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve kurul kararları kesindir.

Disiplin Kurulunun Görevleri

Madde 9-Disiplin Kurulu Gaziantep Barosu Başkanlığının düzenlemiş olduğu spor müsabaka, turnuva ve organizasyonlarda, bu yönergenin 2. maddesinin kapsamında sayılan tüm taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlık ve disipline ilişkin cezai soruşturma ve karar gerektiren her türlü olayda re’sen veya ilgili kurullar tarafından sevk yolu ile gelen veya tarafların bizzat şikayet ve itirazlarını kesin olarak karara bağlar.

Cezalar Ve Disiplin Kuralları

Madde 10-Her tür müsabaka ve çalışmalarda takımlar ve kişilerce disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak yaptırımlar, ulusal ve uluslar arası kural ve anlayışlara uygun olarak Gaziantep Barosu Başkanlığı Spor komisyonu tarafından hazırlanacak disiplin talimatı ile tespit edilir.

Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar; ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti ve turnuvadan ihraçtır.

Yürürlük

Madde 12-

a. Bu yönerge, Gaziantep Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, Gaziantep Barosu Başkanlığı web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

b. Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

Yürütme

Madde 13- Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

- Gaziantep Barosu Spor Komisyonu’nun koordinatörleri olarak her ne kadar Av. İbrahim Onur Ağalın, Av. Aybars Cem Özaslan, Av. Melikşah Korkmaz, Av. Kemal Akaltun, Av. Elif Koçaslan, Av. Nesrin Bulut belirlenmiş iseler de Başkanlığımıza sunulan spor komisyonu yönergesi gereği, Av. Aybars Cem Özaslan’ın koordinatör olarak belirlenmesine, Baro seçimlerinin tarihinin yakın olması ve komisyonda yer alan, spor yapan, ilgi duyan meslektaşlarımızın talebi ile turnuva düzenlenecek olması nedeniyle organizasyon ve sair planlanmaların yapılması üzere yapılan başvuru ile birlikte spor komisyonu üyeleri olarak Av. Necati Ağırman, Av. Onur Demir, Av. Ömer Alper Köroğlu, Av. Mehmet Kaya, Av. Ecem Nur Doğruer, Av. SevingülGüzelbey, Av. Ömer Faruk Özdemir, Av. Serhat Çiçek ve Av. Muhammet Sait Külte belirlenmiş ve başkan olarak Av. Necati Ağırman, yazman olarak Av. Serhat Çiçek yetkilendirilmiştir. Baro Başkanlığı seçimi sonrasında oluşum ve yapılanma ise komisyon yetkisindedir. Alman kararın ilgili komisyon üyelerine bildirilmesi üzere Av. Necati Ağırman’ın görevlendirilmesine

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon